Map requires javascript enabled
Kulturhistoriska byggnader
Locations
Info

En stad är under ständig utveckling och varje tid sätter sina spår. Människors idéer och förutsättningar speglas i vår omgivning. Dagens Skövde är en mosaik av byggnader och miljöer från olika tidsskikt. Allt från stugan med rötter i 1700-talet till 1960-talets Kulturhus. Vi önskar er välkomna att uppleva ett axplock av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i Skövde centrum.

Sektor Samhällsbyggnad.

Guides